top of page

Tehnička ispitivanja

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42. poslodavac je dužan građevine namjenjene za rad održavati u stanje koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika te ispitivati pojedine vrste instalacija: električne instalacije, protupanične rasvjete, munjovodne instalacije (gromobranske), zaštitu od statičkog elektriciteta, električne instalacije u Ex prostoru, ventilacijske i klimatizacijske sustave.
Ispitivanje električnih instalacija

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisima prema Zakonu  o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

 

 

Ispitivanje panik rasvjete

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje panik rasvjete u skladu s Tehničkim propisima prema Zakonu  o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

Ispitivanje munjovodnih instalacija

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje munjovodnih instalacija u skladu s Tehničkim propisima prema Zakonu  o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta u skladu s Tehničkim propisima prema Zakonu  o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

 

Ispitivanje električnih instalacija u Ex prostoru

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje električnih instalacija u Ex prostoru u skladu s Tehničkim propisima prema Zakonu  o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

Ispitivanje ventilacije

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje ventilacijskih i klimatizacijskih sustava prema Zakonu  o zaštiti na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42.

bottom of page