top of page
Profi laboris d.o.o. je trgovačko društvo ovlašteno za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, osposobljavanje radnika i tehnička ispitivanja.  

Usluge

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Prema Zakonu zaštite od požara (NN 92/10) poslodavac je dužan izvršiti jednom godišnje ispitivanje sljedećih instalacija: hidrantske instalacije, vatrodojavni sustavi, sustavi za gašenje požara FM-200, sprinkler sustavi, sustavi za gašenje požara raspršenom vodom, sustavi za gašenje požara pjenom, protupožarne zaklopke, protupožarna vrata, sustav za odimljavanje, stabilni sustavi za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Prema Zakonu zaštite na radu (NN, 71/14 i 118/14) članak 42. poslodavac je dužan građevine namjenjene za rad održavati u stanje koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika te ispitivati pojedine vrste instalacija: električne instalacije, protupanične rasvjete, munjovodne instalacije (gromobranske), zaštite od statičkog elektriciteta, električe instalacije u Ex prostoru, ventilacijske i klimatizacijske sustave.

Prema Zakonu zaštite na radu (NN, 71/14 i 118/14) i Zakonu zaštite od požara (NN 92/10) poslodavac je dužan izvršiti sljedeća osposobljavanja: osposobljavanje za rad na siguran način, osposobljavanje  poslodavca ili ovlaštenika, osposobljavanje neposrednog ovlaštenika, osposobljavanje povjerenika radnika, osposobljavanje radnika za siguran rad s računalom, osposobljavanje radnika za voditelja/zamjenika evakuacije i spašavanja, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći, osposobljavanje radnika za preventivno gašenje požara. 

bottom of page