top of page

Zaštita od požara

Prema Zakonu zaštite od požara (NN 92/10) poslodavac je dužan izvršiti jednom godišnje ispitivanje sljedećih instalacija: hidrantske instalacije, vatrodojavni sustavi, sustavi za gašenje požara FM-200, sprinkler sustavi, sustavi za gašenje požara raspršenom vodom, sustavi za gašenje požara pjenom, protupožarne zaklopke, protupožarna vrata, sustav za odimljavanje, stabilni sustavi za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.
Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu požara

Poslodavac je dužan ispitati sustave za dojavu požara jednom godišnje prema Zakonu o zaštiti od požara (NN, 92/10) članak 40.

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara

Poslodavac je dužan ispitati sustave za gašenje požara jednom godišnje prema Zakonu o zaštiti od požara (NN, 92/10) članak 40.

Izrada pravilnika iz zaštite od požara

Poslodavac je dužan izraditi pravilnik iz zaštite od požara prema Zakonu o zaštiti od požara (NN, 92/10) članak 21.

Vođenje poslova zaštite od požara u tvrtkama

Poslodavac može poslove zaštite od požara ugovarati s ovlaštenim trgovačkim društvom prema Zakonu o zaštiti od požara (NN, 92/10) članak 20.

bottom of page